Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

ΟΓΔΟΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, 18-20\10\2012, ΠΑΤΡΑ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ O Μαρίνος Σπηλιόπουλος, από Κόνιτσα, συμμετείχε με άλλους βιοεπιστήμονες στο Όγδοο Συνέδριο, που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων , στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστήμίου Πατρών, 18-20 Όκτωβρίου 2012. Η εισηγησή του με τον παραπάνω τίτλο, εντυπωσίασε τους σύνεδρους και εύχομαι οι μελέτες του αυτές να δώσουν στους επιστήμονες -ερευνητές ένα ερέθισμα, για να ασχοληθούν σοβαρά με τα θέματα που παρουσίασε στο συνεδριό μας.Του εύχομαι να συνεχίσει τις ερευνές του  και διάφοροι συναδελφοί μας, απόφοιτοι του Βιολογικού του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται σε μεγάλα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα καταπιαστούν και με το δικό του προβληματισμό.
            Ως γνωστόν, οι αριθμοί μετέχουν με διάφορους τρόπους στα φαινόμενα της ζωής και όχι μόνο. Τα Βιομαθηματικά και η Βιοπληροφορική στις μέρες μας γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη και θα έχουν μεγαλύτερη στο μέλλον. Κάποιοι αριθμοί ειδικότερα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσδίδουν μια ξεχωριστή γοητεία τόσο για την άβια όσο και για την ζωντανή ύλη. Για παράδειγμα, οι χαρακτηριστικοί αριθμοί π και φ που μετέχουν σε βιολογικά θέματα με διάφορους τρόπους. Συγκεκριμένα το π = 3,14159..., το πηλίκο δηλαδή της περιφέρειας ενός κύκλου πρός την διάμετρό του εμφανίζεται στους μαθηματικούς τύπους της διαφοράς δυναμικού στις μεμβράνες των κυττάρων, στη ροή υγρών μέσα σε αγγεία κ.λ.π. Το φ = 1,618... γνωστός και ως χρυσός λόγος ή χρυσή αναλογία, εμφανίζεται σε διάφορες αναλογίες του ανθρώπινου σώματος, στον τρόπο διάταξης των φύλλων στα φυτά κ.λ.π. Η ακολουθία Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.... που συνδέεται με το φ προέκυψε σαν βιολογικό πρόβλημα απογόνων ενός ζεύγους κουνελιών. Κάτι αξιοσημείωτο που ίσως διαφεύγει σε πολλούς και σχετίζεται με το φ είναι το εξής: Αν οι όγκοι του πυρήνα, του κυτταροπλάσματος και του κυττάρου αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου ισχύει (κυτταροπλασματοπυρηνική σταθερά). Επειδή αυτό για κάθε χρονική στιγμή του κύκλου ζωής ενός κυττάρου μπορεί να ισχύει αρκεί οι όγκοι να πολλαπλασιαστούν με κάποιον συντελεστή (ενεργοί όγκοι), παίρνουμε γενικά τη σχέση . Η διαταραχή της σχέσης όγκων πυρήνα - κυτταροπλάσματος μας ενδιαφέρει σε περιπτώσεις κακοηθειών, νεοπλασιών κ.λ.π. Αξίζει τον κόπο το θέμα να προσεγγιστεί και με αυτό τον τρόπο, δηλαδή σε σχέση με τον φ.