Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ , ΤΟ 1821 ΑΠΟ ΤΟ Φ220

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΓΑΚ  ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

ΧΩΡΙΟ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ

Φ258 ΧΡΟΝ. 1844  ΣΕΛ 296 ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ

 298 ΦΥΛΛΑ 14 [1-53]

28 [1-90], 37[57-100], 45[1-64], 48[1-56]

ΦΑΚΕΛΟΣ  Ι31, 32 [278] 43, 96, 105, 115, 169, 207 ,227, 232, 239, 281, 283

Φ135  1826 ΣΕΛΙΔΕΣ 321, 336, 338, 396 ΑΡΙΣ, 398, 412, 415, 425, 428, 431, 434, 436, 449, 459, 460, 465,349,350, 377.