Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013


1.Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του Μαρασλείου διδασκαλείου, 29,30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2013, η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό την αιγίδα του υπουργείου παιδείας, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Πραγματοποιήθηκαν 7 συνεδρίες, 39 εισηγήσεις, μία κεντρική ομιλία και τρία βιωματικά εργαστήρια, με διαφορετικό αντικείμενο το καθένα.

Τονίστηκε έντονα η  μεγάλη  έλλειψη διδακτικού προσωπικού καθηγητών βιολογίας, λόγο της αύξησης των ωρών στην πρώτη λυκείου.