Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
     ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
 ΤΟ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
(1925-1940)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΑΡΛΗΣ
   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ