Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Το βασικό αίτημα που μπαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από το κυρίαρχο πολιτικό μπλοκ της κυβέρνησης ( που τελικά εκφράζουν μειοψηφίες μέσα στην κοινωνία) δεν είναι αν θα είναι καλή ή κακή η υπηρεσία αποκομιδής απορριμάτων, αλλά το να απαγορευτεί να μαζέψει τα σκουπίδια ιδιώτης τη στιγμή που η χώρα ζέχνει.. Η επίσημη δικαιολογία που προβάλλεται από το βαθύ καθεστώς, που στην Ελλάδα μιλάει εδώ και δεκαετίες την μαρξιστική γλώσσα , είναι ότι η αποκομιδή απορριμάτων στους Δήμους δεν είναι εμπόρευμα , και αφού δεν είναι εμπόρευμα δεν μπορεί να επιτραπεί στον γενικό παραγωγό εμπορευμάτων, που είναι το κεφάλαιο, να την παράγει, να την πουλάει και γενικά να την πάρει στα χέρια του. Έ