Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Όποιος μαθαίνει την ιστορία του "μακραίνει" τη ζωή του.Η εφημερίδα "εξέτασις" "φύλλο 65 279/1872) αναφέρει. Εν τω ξενοδοχείω "Χάνι", Τζεφερεμίνης την 11η Αυγούστου οι Κοτσινοναίοι -Τσιλικαίοι (οικογένειες οπλαρχηγών από τη Σκάλα) πληροφορήθηκαν ότι ήρχοντο στρατιώται προς καταδίωξιν των. Ότε εξελθών ο Αθανάσιος Τσιλίκας είδε ότι αντί στρατιωτών ήταν οι Καβουραίοι (και αυτοί οπλαρχηγοί από Σκάλα), τον οποίο και εφόνευσαν. Πρόλαβε και σκότωσε τον Κάβουρα Λουκά οι μεν και οι δε έδραμον φεύγοντας. Στη θέση "Σκαμμένο Λιθάρι" υπήρχαν δύο χάνια -πανδοχεία σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση και η συμπλοκή έγινε στο χάνι του Παν. Σταθόπουλου (πρώην ιδιοκτήτης Αναστάσιος  Σπυρόπουλος). Λέγεται "Σκαμμένο Λιθάρι" γιατί έβγαλαν από εκεί ένα μεγάλο κοτρώνι στο οποίο κάθισε ο Κολοκοτρώνης. Υπήρχε μπροστά στο περίπτερο μέχρι το 70 και το εξαφάνισαν όταν έγιναν τα έργα της πλατείας του χωριού. Εκεί υπήρχε  πέτρινη γέφυρα και πηγάδι τα οποία καταστράφηκαν , λόγο της διαμόρφωσης της πλατείας καθώς και μερικά  πέτρινα γεφύρια  στη Βαλύρας,  Λάμπαινας ,Eύας και Μαυροζούμενας, ενώ ορισμένα καλύφθηκαν  με άσφαλτο και θα πρέπει κάποιος να τα προσέξει από τας πλάγια.