Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ -ΕΠΙΒΙΩΣΗ-ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η προσαρμογή είναι η ιδιότητα των οργανισμών να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες περιβάλλοντος για την επιβιωσή τους. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη προσαρμογής των οργανισμών  ανάλογα με τις κλιματολογικές, εδαφολογικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Εδώ παρατηρούμε το φυτό σκυλάκι , σε τρία διαφορετικά μέρη στη Βαλύρα ( αλήθεια που βρίσκονται;) να  επιβιώνει στους τοίχους των σπιτιών της Βαλύρας και  να παράγει από κάθε άνθος εκατοντάδες σπόρους. Το θαύμα της ζωής για πολλά είδη οργανισμών σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι γεγονός και βασίζεται στην προσαρμογή και ομοιοστασή του.
Παρακολουθώ αυτά τα φυτά πάνω από 20 χρόνια, ενώ η ρίγανη είναι 3 χρόνια.