Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας εστίν !

( Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι ) 

«Ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλθακότητας»! 

Το είπε ο Πλούταρχος τον 1ο μ.Χ. αιώνα και να που έφθασε η στιγμή να εκτιμηθούν οι λόγοι του.