Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΟΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΥΡΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΒΗ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Σώζεται ο  καρυοφιλιάς  του Παναγιώτη Μπόβη ,που μαζί με τους άλλους Μποβαίους ανήκαν  στον οπλαρχηγό Νικηταρά (Αναγνωστόπουλος). Ήταν σκλάβοι στους Τούρκους και με την έναρξη της επανάστασης πήραν τα όπλα.

Ο Παναγιώτης Μπόβης  υπήρξε δημαρχιακός πάρεδρος του δήμου Οιχαλίας, το 1841-2  και γεννήθηκε το 1762.  Στους  εκλογικούς καταλόγους του 1847 είχε ηλικία 85 ετών. Στο φάκελο αριστείων  220 έχει αργυρούν αριστείο που δηλώνει ότι ήταν αξιωματικός με αύξοντα αριθμό 85 ,εγγραφή  296, σελίδα 16.