Κυριακή 2 Απριλίου 2023

1821.ΟΙ 87 ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΜΕ ΧΑΛΚΟΥΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ.ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ .

 ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Υπάρχουν τα  πρωτότυπα  και μπορούν να σταλούν   αφιλοκερδώς ηλεκτρονικά σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε κάθε απόγονο  η και το φάκελό και τεκμήριο για όποιον θέλει να ψάξει με σωστή καθοδήγηση

Δημοσιεύουμε 2 πρωτότυπα αντίγραφα που περιέχουν τα ονόματα των αριστούχων βαλυραίων ένα πρωτότυπο από κάθε φάλλελο αριστείων 258 και 283