Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

ΤΑ 10 ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙ- ΔΥΡΡΑΧΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙ-ΠΕΛΛΑΝΑΤου Γιάννη Δ. Λύρα Εκπαιδευτικού.
 Με το Θόδωρο Χαμάκο ξεκινήσαμε  8 το πρωί, στις 21-1-2013, από  Πειραιά, για την φωτογράφιση, σχεδιασμό, βιντεοσκόπηση, καταμέτρηση των πέτρινων γεφυριών, στις διαδρομές Λεοντάρι-Δυρράχι και Καστόρι-Πελλάνα-Κολλίνες,κάνοντας την δέκατη   διαδρομή, από την αρχή της γνωριμίας μας.
Η διαδρομή ήταν φανταστική, τα χωριά έρημα, κανένα τζάκι δεν έβγαζε καπνό, και τα γεφύρια περίμεναν  με χαρά, να τα μελετήσουμε.
Καταγράψαμε 10 γεφύρια. Ένα τρικάμαρο , 3 δικάμαρα και 6 μονοκάμαρα.