Σάββατο 13 Απριλίου 2024

ΦΙΛΙΑ.ΕΙΔΟΣ ΔΥΣΕΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Η ζωή μας είναι πολύ σύντομη και διαπιστώνουμε ότι χάνουμε, γονείς, γειτόνους, συμμαθητές, σπίτια κλείνουν και ρημάζουν και πολλοί είμαστε τυχεροί ,που έχουμε ακόμη ανιδιοτελείς φίλους στο πέρασμα των χρόνων, και μπορούμε να επικοινωνούμε χωρίς συμφέροντα και υπολογισμούς. Οι φιλίες  μας είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Είναι γνωστό ακόμη ότι η φιλία δεν είναι μια εύκολη και απλή υπόθεση. Για πολλούς ανθρώπους το να κάνουν ή να διατηρούν φίλους είναι δύσκολο. Σε μια γνήσια φιλία υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός, ανιδιοτέλεια, ειλικρίνεια, και χωρίς σκοπιμότητες, και διαρκεί στο πέρασμα του χρόνου.

 Φιλία είναι η  σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων του ίδιου ή και διαφορετικού φύλου, με κύρια χαρακτηριστικά τον αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη, αλληλοεκτίμηση,  και κατανόηση, χωρίς να υπάρχει συμφέρον από  τα μέλη που την αποτελούν.