Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Η εικόνα του κακού αποκαλύπτεται πλήρωςΑΝΩΝΥΜΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΗΠΑ
 Η εικόνα του κακού αποκαλύπτεται πλήρως
 In English:
http://themillenniumreport.com/2017/01/the-c-i-a-and-deep-state-conspiracy-finally-exposed/
 Πολιτική Έκθεση Πληροφοριών για τους Πολίτες του Κόσμου
 Η εργασία για την εξάλειψη της CIA και την εξάλειψη του κακού της από το πρόσωπο της γης είναι θέμα τόσο σημαντικό για τον Πρόεδρο Trump ώστε κάλεσε τον οργανισμό σε συνάντηση μαζί του μία ημέρα μετά την ορκωμοσία το Σάββατο (2017-01-21). Ήταν πολύ σημαντικό να συναντήσουν οι βαθμοφόροι της CIA το νέο τους αφεντικό.