Σάββατο 27 Μαΐου 2017

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ 2017

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
To πανηγύρι φέτος πρέπει να αναβαθμιστεί μιας και όλοι οι φορείς  πρέπει να συνεργαστούν ,για το καλό όλων μας. Θα πρέπει να συνταχτεί ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο:

"ΔΙΑΒΑΖΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ ΒΑΛΥΡΑ"

Ο αριθμός και το είδος των ερωτήσεων θα εξαρτηθεί από την επιτροπή  η οποία θα αποφασίσει σε ποιες ηλικίες θα απευθύνονται. Αφού διανεμηθούν τα ερωτηματολόγια στους ενδιαφερόμενους και τα συμπληρώσουν η επιτροπή τα επεξεργάζεται και βγαίνουν οι 3 πρώτοι νικητές, στους οποίους χορηγείται ένα ειδικό δώρο. Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγείται τιμητικό δίπλωμα..