Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ . 3 ΕΓΓΡΑΦΑ. (ΓΑΚ Βλαχογιάννη Α. φακ. 220, Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, φύλλο 58, 1-8-1831,Α .Ε Παλιγγενεσίας ΤΟΜΟΣ 22 σελίδες 108-110)

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Από τα γενικά αρχεία του κράτους βρήκαμε 2 έγγραφα όπου στο ένα ανακηρύσσουν τον Ιωάννη Καποδίστρια  γνήσιο πολίτη. Στις 20 Απριλίου 1829 ανακήρυξαν «γνήσιο πολίτη» της επαρχίας Μικρομάνης τον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια με ψήφισμα οι υπογράφοντες κάτοικοι από τη Βαλύρα και στο άλλο κατιδικάζουν τη δολοφονία του.

Το δεύτερο έγγραφο είναι από τη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, φύλλο 58, 1-8-1831 και το τρίτο από τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΤΟΜΟΣ 22 σελίδες 108-110).

      1.    ΠΡΩΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αρχείο πολέμου αγωνιστών.  25 Αύγουστου 1825

ΕΠΑΡΧΙΑ  ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ

Η Επαρχία Μικρομάνης συσταθείσα κατά την Τουρκοκρατία ως διοικητικό τμήμα (Καζάς), διατηρήθη κατά την επανάσταση και μετά την απελευθέρωση ως το 1835 που συνεστήθηκαν οι δήμοι, αλλά και μέχρι το 1843-4 ως εκλογική περιφέρεια. Στην επαρχία Μικρομάνης υπήγοντο τα χωριά Μικρομάνη (έδρα), Καμάρι (συνοικισμός, σημερινή Θουρία) Καλάμι (Αϊζάγα) Αντικάλαμος (Αζήζαγα) Κωνσταντίνοι, Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), Στενύκλαρος (Σανδάνι), Φίλια και Σπανοχώρι.