Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΔΕΗ-ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

Το τότε και το τώρα, στα αρχικά βήματα του ΟΤΕ-ΔΕΗ, δείχνουν την πορεία της ξέλιξης των 2 αυτών επιχειρήσεων τα 2 διαφημιστικά φυλλάδια, στα  λίγα χρόνια λειτουργίας τους.

Τα φυλλάδια αυτά αν δεν τα έχει η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ, μπορούν να τα αντιγράψουν, αποθηκεύσουν,  και να τα έχουν στο μουσείο του η μπορώ να τα δωρίσω, μιας  και ήμουν στη ΔΕΗ,  παίρνοντας το πτυχίο σταθμών-υποστθμών, φοιτώντας στην ταχύρυθμο Σεβαστοπούλειο σχολή,παραιτήθηκα, και με κέρδισε η εκπαίδευση,σπουδάζοντας στο τμήμα βιολογίας του πανεπιστημίου Πατρών.