Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Dear Γιάννης Δ. Λύρας,

This is Journal of Modern Education Review (ISSN 2155-7993), a professional journal published worldwide by Academic Star Publishing Company, New York, NY, USA.                

We have learned your paper "Περιβαλλοντικά Προγράμματα 1953 -2020" 

At

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.“Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής”. We are very interested to publish your latest paper in the Journal  of Modern Education Review. If you have the idea of making our journal a vehicle for your research interests, please send English version of your unpublished  paper in  MS word format to us through this email attachment or our online submission system. All your original and unpublished papers are welcome.