Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

NEΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΤΖΗΣ-IEΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Χιλιάδες λαού από τη Μεσσηνία και από διάφορα μέρη της χώρες έδωσαν το παρών το απόγευμα στο Βουλκάνο, στην εξόδιο ακολουθία του μακαριστού στρατιωτικού ιεράρχη αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Παντζή, ο οποίος έφυγε προχθές το πρωί για την γειτονιά των αγγέλων. Ήταν ένας σεπτός κληρικός που δίδασκε Χριστό και Ελλάδα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο,όσο λίγοι, γιατί έκλαιγε μετά κλαιόντων και έχαιρε μετά χαιρόντων. 

ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Α.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                
 Η αναλυτική περιγραφή της πρότασης αναφέρεται εν συντομία στις βασικές παραμέτρους που καθόρισαν τη μεθοδολογική προσέγγιση.

Η πρώτη εξ αυτών αφορά τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην έννοια των «εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης» στη διαδικασία του σχεδιασμού.

Η σταδιακή μετάβαση (ήδη από τη δεκαετία του ’70) στη συστηματική προσέγγιση του σχεδιασμού, η συνεχής εξέλιξη των μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης και αξιολόγησης κατά στάδια, που δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης με μεγάλο βαθμό ακρίβειας, καθώς και η αυξανόμενη σημασία της επίδρασης εξωγενών παραγόντων στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση των οικισμών συνηγορούν στην εγκατάλειψη της ιδέας περί τομεακής έμφασης στα εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης: