Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

Καταιγισμός κρατικών εκποιήσεων! Τι θα εναπομείνει για τους γηγενείς;;
Όσον οι Έλληνες είναι στην ανεργίαν και δυστυχώς εγγίζουν τα 2.000.000 από το ενεργόν  δυναμικόν της χώρας, όσον η σκληρή λιτότητα μαστίζει τους πάντες, όσον οι εισροές μεταναστών  είναι αδιάκοπες  και πολλοί από αυτούς  προσλαμβάνονται σε επιχειρήσεις, σε οικιακές  ασχολίες,  ενώ παραμελούνται οι Έλληνες, είναι επόμενον να καθίσταται αδύνατη η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών μας.