Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα είναι  σε φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς είναι πολλή πλούσια, σε σύγκριση με άλλα κράτη, λόγο των μικροκλιμάτων και γεωλογικών διαμορφώσεων.Έχουμε 13 διαφορετικές φωτογραφίες.
1.Τον Τζίτζικα.
Ο τζίτζικας τη στιγμή που βγαίνει άπω το χώμα και στη συνέχεια βγαίνει από το καβούκι του. Είναι φωτογραφία του Γιάννη Δ. Λύρα και  της Μυρτώ Φοίφα.