Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Η ΕΓΚΑΤΆΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
Ο Βασίλης Φειδάς μου έστειλε ηλεκτρονικά τις φωτογραφίες του ΄σιδηροδρομικού σταθμού Βαλύρας, τις οποίες φωτογράφισε ο Παναγιώτης Παπασαραντόπουλος ,στις 12-9-2015. Ευχαριστώ και τους δυό και θα πρέπει να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση στην επαναλειτουργία του τραίνου, γιατί στις δύσκολες οικονομικές που έχουμε περιέλθει, αυτός που δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο δυσκολεύεται για να πάει στην Καλαμάτα, στους γιατρούς, στα ψώνια ή και για ψυχαγωγία. Ήδη το πλιάτσικο έχει γίνει , οι γραμμές χορτάριασαν και η τωρινή κυβέρνηση να δώσει λύσεις στο καίριο αυτό πρόβλημα που ταλανίζει τον ανήμπορο ελληνικό λαό.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΠΑΤΡΙΔΕΣ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ;ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΑΜΠΕΑ

Παρακολουθώντας τον τρόπο που λειτούργησε η πολιτική κατά τα τριανταπέντε τελευταία χρόνια, η σκέψη μου οδηγείται στον τίτλο αυτού του κειμένου: χρειάζεται ευπατρίδες ο δημόσιος βίος για να ανακάμψει η χώρα. Χρησιμοποιώ την έννοια ευπατρίδες, με τη σημασία των ατόμων εγνωσμένης αξίας, κύρους και ευγενούς ήθους που έχουν ήδη διακριθεί στον κοινωνικό βίο για την προσφορά τους. Οι ευπατρίδες αποτελούν αναγκαιότητα σ` αυτή τη χρονική περίοδο για να αντικαταστήσουν τους τυπικούς πολιτικούς που στην πλειοψηφία τους, στην καλύτερη περίπτωση, λειτούργησαν ως τυπικοί διαχειριστές των κοινών μας υποθέσεων.