Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ( ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-ΠΟΝΤΟΣ)***. ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η Μικρά Ασία  χωριζόταν σε 12 περιφέρειες ,όπου κάθε περιφέρεια αναγράφεται ο αριθμός των σχολείων  μαθητών και δασκάλων.

  1.-Μικρασιατική διοίκηση Κωσταντινούπολης 4000Κm2

 

   

   

 Υποδιοικήσεις

 

 

 

 

Έλληνες

 

Σχολεία

 

 

Σχολεία

 

Διδάσκαλοι

 

 

 

 

Μαθηταί

 

 

 

 

 

Χρυσοπόλεως

 

Χαρταλιμής

 

Γκεϊμπουζέ*

 

Πριγκιπόνησων

 

Μπέικος**

 

Χηλής ή Χηλών

 

 

 

20

 

10

 

4

 

11

 

7

 

6

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

20

 

13

 

74

 

9

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.905

 

1.126

 

690

 

1.713

 

393

 

806