Σάββατο 19 Ιουλίου 2014

Τα 10 ερωτήματα ενός καθηγητή του Αριστοτελείου

Ερωτήσεις η μήπως αλήθειες!

 Ο Καθηγητής Κ.Τοκμακίδης απο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
 Θεσσαλονίκης,μας θέτει δέκα ερωτήματα που καλό είναι να μας
 προβληματίσουν,σχετικά με τις σκοπιμότητες της παγκόσμιας οικονομίας
 και των κέντρων που την ελέγχουν...Διαβάστε τα ερωτήματα και θα σας
 απαντηθούν αυτόματα πολλές απορίες, άσχετα αν αυτές δεν απαντώνται από
 τους "αρμόδιους"....
 Ερωτήσεις που δεν απαντώνται: