Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

ΤΡΙΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2012,2013 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το σχολείο είναι ο χώρος  όπου θα πρέπει να μαθαίνει κανείς να μελετά και όπου τα παιδιά μπορούν να προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, να μαθαίνουν να την χειρίζονται με επιδεξιότητα και να αποκτούν τα εφόδια, για να αναλάβουν τον κόσμο του αύριο, τον κόσμο όπου οι σημερινοί ενήλικοι θα είναι πια μεσήλικες ή ηλικιωμένοι.Να γνωρίσουν την τοπική ιστορία,την πολιτιστική-πολιτισμική κληρονομιά, την αρμονία και ισορροπία της φύσης,και τη μεσογειακή διατροφή.
Η κύρια διαδικασία της μάθησης είναι να εξετάζουν  τα δεδομένα που διαθέτουν, να  ξεχωρίζουν  τα αληθινά από τα ψευδή, τα σημαντικά από τα ασήμαντα, γιατί δημιουργούνται ψευδή δεδομένα από ορισμένους, για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς.