Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Όμοιος Σεαυτώ Γίνου

 Αφιερωμένο σε όσους  επιθυμούν να γνωρίσουν τον εαυτόν τους

       Ο Χρήστος, δεινός μαθηματικός, καθηγητής   Μαθηματικού Τμήματος ,γνωστού κρατικού Πανεπιστημίου της χώρας, είχε τα γενέθλιά του και ο Παύλος, φιλόλογος και αδελφικός του φίλος από το Δημοτικό σχολείο, του χάρισε ένα βιβλίο με τα αποφθέγματα και γνωμικά των  σοφών της αρχαίας Ελλάδας, με ανάλογη μετάφραση. Αν δεν υπήρχε η μετάφραση ,πολύ θα εκνευριζόταν ο ευέξαπτος μαθηματικός, που έλυνε με μεγάλη ταχύτητα προβλήματα ανωτέρας άλγεβρας, χωρίς χαρτί και μολύβι, έκανε πολύπλοκους υπολογισμούς στο μυαλό του, αλλά τα αρχαία Ελληνικά ουδέποτε τα συμπάθησε, γιατί  η μνήμη του δεν συγκρατούσε ούτε μία αρχαία λέξη, μετά από  τη πάροδο τριών ημερών. Το ίδιο ίσχυε και με τη χριστιανική του παιδεία. Δήλωνε προοδευτικός επιστήμονας. Δεν απέκλειε ότι   υπάρχει Θεός, αλλά αφού δεν μπορούσε να αποδειχθεί ερευνητικά ,με τις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης και τα ανώτερα μαθηματικά  , προς το παρόν δεν υφίστατο. Όταν ο Παύλος τον ρωτούσε τι είναι ο Θεός, εκείνος απαντούσε: