Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ


 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
                                                  ΤΗΛ.2724071016
Αγαπητέ μου φίλε Γιάννη,
Όταν πήγαινα στο Γυμνάσιο του Μελιγαλά, γράφαμε εκθέσεις και τις καλλίτερες τις διαβάζαμε την επόμενη εβδομάδα.
Λέγανε πως εγώ έγραφα αρκετά καλά και τις διάβαζα ταχτικά.