Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

Πέτρα και Ξίφος, Κάστρα και Ιππότες στο Μοριά.Το κιστερκιανό μοναστήρι της «Παναγιάς της Ίσοβας». Του Μιλτιάδη Τσαπόγα

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*
Συγχαρητήρια στο Μιλτιάδη Τσαπόγα για την έκδοση του βιβλίου με Τίτλο:
Πέτρα και Ξίφος, Κάστρα και Ιππότες στο Μοριά.
 Έχει ανέκδοτο υλικό για τα πολλά άγνωστα  κάστρα  της Πελοποννήσου και ο αναγνώστης θα βρει αρκετά ενδιαφέρον το βιβλίο. Είναι 390 σελίδες, και έχει κάνει επιτόπια έρευνα- μελέτη-καταγραφή-φωτογράφιση, διαθέτοντας αρκετές εργατοώρες και μάλιστα κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Μιλτιάδη εύχομαι καλές πωλήσεις και νάσαι δυνατός να ολοκληρώσεις  το έργο που έχεις αρχίσει.