Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Οι Κυρίαρχοι του Εαυτού. ΑΣΤΡΑΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Κυρίαρχοι Αμαξηλάτες
 Ο Άγνωστος Εαυτός μας!
 Λεγεώνες  Ξένων με τον Εαυτό τους
Η ψυχή του ανθρώπου , είναι μια ...Άβυσσος!

Ποιός ήταν πραγματικά ο Ορφέας.ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΟΥ

Η Εικόνα που έχουν για την Ελληνική Αρχαιότητα οι σοβαροί μελετητές της Αρχαίας Ελλάδας είναι τελείως διαφορετική από την επίσημη εικόνα που επιβάλλεται από την "χριστιανική εκπαίδευση".
Όσοι σπουδάζουν Αρχαιολογία βλέπουν να τους αποκαλύπτεται ένας κόσμος που κρύβεται επιμελώς από την επίσημη εκπαιδευτική κοινότητα και την επικρατούσα αντίληψη.