Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016

Μετά τον εμφύλιο 1946-49, οι εκάστοτε κυβερνώντες μέχρι και τις ημέρες μας, οδήγησαν τους κατοίκους της περιφέρειας της Ελλάδος στο λεκανοπέδιο της ΑΤΤΙΚΉΣ, με αποτέλεσμα η Αθήνα σήμερα να είναι μια τερατούπολη, με παγκόσμιο φαινόμενο ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος, να βρίσκεται στην Αθήνα, με συνθήκες και ποιότητα ζωής αρνητικές.
Ο αμίαντος, το τσιμέντο, τα ανθυγιεινά διαμερίσματα κλουβιά, τα φτηνά υλικά κατασκευής, η αντιπαροχή, το εύκολο κέρδος, η έλλειψη πράσινου, ο κακός πολεοδομικός σχεδιασμός, το μπάζωμα ποταμών, ρεμάτων και οικοδόμηση δασών με τα αυθαίρετα, οι πολλοί και διαφορετικοί ΓΟΚ στην ίδια πόλη, το κυκλοφοριακό, η ρύπανση-μόλυνση-δηλητηρίαση του περιβάλλοντος ατμόσφαιρα,υδρόσφαιρα, λιθόσφαιρα και βιόσφαιρα), τα παρασιτικά επαγγέλματα, οι οικονομικοί μετανάστες, η έλλειψη κρατικού ελέγχου σε όλες τις εκφάνσεις και δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα , έγιναν μπούμερανκ για τον Έλληνα, με συνέπεια πολλοί να επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη, αναζητώντας καλλίτερους δείκτες ποιότητας ζωής. Εμείς θα εστιάσουμε στο θέμα της κατοικίας, που είναι ο ναός μας, ο βωμός μας, το ησυχαστηριό μας και ο χώρος δημιουργίας, για όλη μας τη ζωή.

Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες στην Πάτρα

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ24002 ΤΗΛ.2724071016

Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακοί Μαθητικοί Αγώνες
Στην Πάτρα από 27/4-3/5-1999-04-16, Δ-νση Δευ-θμιας Εκπ-σης Νομού Αχαϊας
(Υπεύθυνη Στιβανάκη Ευανθία)
Το Τρίτο Γυμνάσιο Πατρών Συμμετέχει με το θέμα:
"Αισθητοποίηση Βιολογικών Όρων και Ευνοιών με Παράλληλο Δρώμενο για πληρέστερη κατανόηση της Βιολογίας"
Σενάριο-Σκηνοθεσία Γιάννης Δ. Λύρας καθηγητής βιολογίας και πρωταγωνιστές οι μαθητές του σχολείου.

Πρόγραμμα- Κατανομή Ρόλων

" Μαθαίνουμε Βιολογία παίζοντας, τραγουδώντας, χορεύοντας"

Παρουσιάζουμε την πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο : Νουκλεϊκά οξέα
Εισαγωγή: Από τον καθηγητή μας κο Λύρα Γιάννη
Λειτουργικός ρόλος Νουκλεϊκών οξέων. Από το συμμαθητή μας Σκλήρη Αναστάσιο
. Το νήμα της ζωής. Ποίημα από τη συμμαθήτριά μας Καυκοπούλου Αθηνά
-Πράξη Πρώτη Δομικά Στοιχεία Νουκλεϊκών οξέων (DNA- RNA)
Τραγουδά η Χονδρογιάννη Αλεξία

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ24002
ΤΗΛ.2724071016


Εισαγωγή
Ο χώρος, ο χρόνος και τα φαινόμενα, είναι έννοιες αλληλένδετες όπου η κάθε μια προϋποθέτει και συμπληρώνει την άλλη σε οποιοδήποτε θέμα αναζήτησης από τον άνθρωπο με τις επιστήμες που δημιούργησε .
Η μελέτη του χώρου, προϋποθέτει την ύπαρξη χρόνου με μέσο σύνδεσης τα φαινόμενα. Το ίδιο ισχύει όταν μελετάμε και τις δυο άλλες έννοιες.
Ο χώρος είναι συγκεκριμένη θέση του σύμπαντος, ο χρόνος δείχνει πορεία εξέλιξης, τα φαινόμενα είναι διαδικασίες που συμβαίνουν στο συγκεκριμένο χρονοχώρο με μια ντετερμινιστική εντελέχεια (εν τέλος έχει, Αριστοτελικός όρος )
Τα ερωτήματα τι, γιατί, πως, πόσο, πότε πού, καλύπτουν τις παραπάνω έννοιες στη λύση προβλημάτων για την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής στο πλανήτη γη .

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΕΛΗ 20ου - ΑΡΧΕΣ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016
.
ΧΡΟΝΟΣ-ΧΩΡΟΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ


Ο έντονος ρυθμός συσσώρευσης των αλλαγών που υφίσταται ο Χώρος από την αλληλεπίδραση των Φυσικών Παραγόντων και των Δραστηριοτήτων των ανθρώπων περικλείει εικόνες και γεγονότα από την πολιτική, δημοτική (αυτοδιοίκηση), ιστορική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη , που δεν επιτρέπει στην Εκπαίδευση να έχει Γνωσιοκεντρικό Χαρακτήρα. Η απομνημόνευση ορισμένων βασικών γνώσεων είναι αναγκαία, αυτό όμως που κυρίως πρέπει να εξασφαλίζει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η κατάλληλη προσέγγιση και αξιοποίηση της Πληροφορίας, ώστε ο μαθητής να ερμηνεύει φαινόμενα ή διαδικασίες και να προτείνει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Επομένως το ενδιαφέρον της Π.Ε. θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην απόκτηση μίας όσο το δυνατόν ολιστικής εικόνας του σύγχρονου Χώρου και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών. Σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια αυτή αποτελεί το γεγονός ότι από τη φύση της η Π.Ε. σχετίζεται με όλους σχεδόν τους τομείς μελέτης του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος με συνέπεια να προσφέρει πολλές ευκαιρίες αξιοποίησης εμπειριών του μαθητή και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016
Η Πάτρα είναι πρωτεύουσα της Αχαίας και της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος, βρίσκεται βορειοδυτικά της Πελοποννήσου, στη δεξιά παραλία του Κορινθιακού κόλπου, σε γεωγραφικό πλάτος 38 μοίρες και γεωγραφικό μήκος 19 μοίρες. Διαιρείται στην άνω και κάτω πόλη, όπου συνδέονται με πέντε κλίμακες, με υψόμετρο, η κάτω πόλη, 1-20 μέτρα και η άνω 20-50 μέτρα. Την περιβάλλει το όρος Παναχαϊκό καλούμενος και Βοδιάς, γιατί στη σλαυική σημαίνει χωρος γεμάτος νερά και οι ποταμοί της είναι ο Χάραδρος, Μείλιχος, Διακονιάρης και Γλαύκος. Οι λέξεις Αχαιοί, Αχαία, «τόπος με πολλά νερά» Παναχαϊκό, Αχελώος, Αχερουσία, Αχέροντας προέρχονται από το αρχαίο Αχά, που σημαίνει νερό και στα λατινικά άκουα(agua).

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ. 2724071016


ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΛΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:
Αριθμός ερωτηματολόγιων 200
Ημερομηνία Έρευνας 1\12\2007 – 28\2\2008

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΑΙ ή ΤΟ ΟΧΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ - Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ,1 ΚΑΙ 2

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016

ΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΖΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΡΕΦΟΝΤΑΝ ΣΩΣΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ Η ΙΑΤΡΙΚΗ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΑΡΩΣΤΕΙΕΣ. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Με την επιστήμη ο άνθρωπος επιδιώκει την τέλεια γνώση για να γνωρίσει τη φύση, τις δυνάμεις της και το άπειρο του χρονοχώρου της. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι το κέντρο της ψυχής με το οποίο κατευθύνονται όλες οι πνευματικές λειτουργίες που είναι η αντίληψη, προσοχή, μνήμη, παράσταση, βούληση, συνειρμός, σκέψη κ.λ.π.
Το κύτταρο είναι η δομική (προκαρυωτικό και ευκαρυωτικό) και λειτουργική μονάδα της ζωής, και για τη μελέτη του χρειάζεται να γνωρίζουμε τη δομή και χημική του σύσταση, στην οποία συμμετέχουν τα μακρομόρια που συνεχώς αποδομούνται και ανασυνθέτονται, χωρίς οι βασικές του δομές να αλλοιώνονται. Η εξειδίκευση των κυττάρων μορφολογικά και λειτουργικά λέγεται διαφοροποίηση, με τεράστια ποικιλία μορφών, μεγέθους και λειτουργιών. Γι’ αυτό σύμπαν, γαλαξίες, ηλιακό σύστημα, οργανισμός και κύτταρο έχουν ανάλογες δομές, σχέσεις και λειτουργίες.