Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 1789-;, ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ
 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
 AΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ(25 ΤΟΜΟΙ)
ΤΟΜΟΣ 20 ( σελίδες 2-8)
 Mικρομάνη 8-11-1825. Πρακτικό εκλογής πληρεξουσίων της επαρχίας Μικρομάνης

      Αγαπητοί  Βαλυραίοι-Βαλυραίισες, να περνάτε καλά με αισιοδοξία και χαμόγελο, απανταχού όπου και αν βρίσκεστε. Από τα αρχεία της  Ελληνικής Παλιγγενεσίας , (του τόμου 20, σελίδες 2-8), υπάρχουν τα πρακτικά εκλογής των ονομάτων που ήταν Πληρεξούσιοι , στη Γ Εθνική Εθνοσυνέλευση, το 1825-6. Μπορείτε με αφορμή το Γενεαλογικό Δένδρο του Βασιλείου Λινάρδου, να γνωρίσετε τις ρίζες σας, με τα αναγραφόμενα ονόματα Βαλυραίων, όπου σήμερα πολλά επίθετα δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν τα ονόματα των Δημογερόντων της επαρχίας Μικρομάνης, καθώς και τα ονόματα από τα χωριά της Μικρομάνης : Καμάρη, Καλάμη, Αιζαγα,Τζεφερεμίνη, Σπανοχώρι,Σαντάνι, και Κωνσταντίνοι
Είναι 7 σελίδες πρωτότυπα φωτοαντίγραφα και υπάρχουν τα ονόματα όλων των πληρεξούσιων, των χωριών, της επαρχία Μικρομάνης , για τη Γ Εθνική Εθνοσυνέλευση, το 1825-6.