Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η βιοποικιλότητα πρέπει να προστατευθεί, γιατί έχουν προσαρμοστεί τα φυτά στο περιβάλλον τους. Πρέπει να πολλαπλασιαστούν, για να μην χαθούν οι παλιές ανθεκτικές ποικιλίθες, και  για να υπάρξει η αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη. Μερικά  από αυτά τα φωτογραφίσαμε και θα κρατήσουμε σπόρους, για να τους φυτέψουμε, για να υπάρχει γενετικό απόθεμα των ποικιλιών αυτών.