Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ.Η ΓΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ EMEIΣ TI KANOYME; ΩΡΑ 10 Π.Μ. 7-12-2014

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
KYΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ ΚΑΙ 10 Π.Μ.
Παραγωγή είναι η δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών. Τα είδη της παραγωγής είναι πρωτογενής ,δευτερογενής και τριτογενής.
Η πρωτογενής περιλαμβάνει τη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, ορυκτό πλούτο.
Η δευτερογενής περιλαμβάνει την οικοτεχνία, βιοτεχνία και βιομηχανία.
Η τριτογενής περιλαμβάνει όλες τις μορφές υπηρεσιών.