Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΚΕΦΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΥΡΑ.ΙΕΡΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

To 2005  στη βιβλιοθήκη της ιεράς  μητρόπολης Μεσσηνίας, αποδελτίωσα όλα τα ποιήματα του Ιωνά Κεφάλα, τα οποία έχω σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Όποιος ενδιαφέρεται μπορώ να  τα αντιγράψω σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ,για να τα μελετήσει, καθώς και για άλλους 5 λαμπαινέους. Σε αυτήν την ανάρτηση  υπάρχει το ποίημα για τη Βαλύρα και οι ιερείς του νομού Μεσσηνίας.
Κάθε φορά θα αναρτούμε ποιήματα του Ιωνά Κεφάλα, μιας και μας άφησε πλούσιο έργο το οποίο πρέπει να προβληθεί, όπως και των άλλων 5 λαμπαινέων.
Καλή μελέτη για τη Βαλύρα μας που γράφει ο ΙΩΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ.