Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Ο Βλάμης της Βαλτοκκλησιάς  Αφιερωμένο στον Μεσσηνιακό λαό ,που αγωνίστηκε για την ελευθερία του τόπου

        Στη Βαλτοκκλησιά της Βαλύρας, που δεν έχει μείνει λίθος επί λίθου, μόνο μερικές   αγιασμένες πέτρες σώζονται ,σαν στεφάνι ξεχασμένο στο χρόνο  γύρω από το θυσιαστήριο , υπήρχε μέσα στο μονόκλιτο  ναό μία εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας , κατά  το έτος 1818 ,που ήταν δεμένη με  μία ιερή και άρρητη δήλωση.   Αν η πληροφορία αυτή  έφθανε ποτέ στα  αυτιά των τυράννων, θα ήταν τόσο μεγάλη  η  οργή των Τούρκων , ώστε  θα κατάπινε ο βάλτος ολόκληρη την εκκλησία και το  Τζεφερεμίνι θα αφανιζόταν.  Το ξύλινο πλαίσιο της εικόνας ήταν κούφιο στο πίσω μέρος   και άνοιγε με ένα  ειδικό κλειδί, που κανένας δεν γνώριζε ποιος   ήταν ο κάτοχός του. Έλεγαν στο    χωριό, ότι η εικόνα ήταν πολύ παλιά και την είχε φέρει ένας ιερέας από τη   Κωνσταντινούπολη.  Ούτε  εκείνος  είχε κλειδί για να την ανοίξει, όπως  είχε πει στον παπά του χωριού, όταν την  άφησε στη Βαλτοκκλησιά, αλλά εξήγησε ότι θα ανοίξει από μόνη της , όταν ο Χριστός θα κατέβει στον Τρούλο της  Αγια Σοφιάς και  το Ελληνικό έθνος θα  είναι πραγματικά ελεύθερο.