Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Η καλή μας η Ελλάδα, φευ, δεν προέκυψε γελάδα!!!



Μας ποδοπατούν συνεχώς, μας ταπεινώνουν ποικιλότροπως, μας αφαιρούν κάθε διοικητικήν και νομοθετικήν πρωτοβουλίαν, προσπαθούν να μας εξανδραποδίσουν με κάθε τρόπον και εμείς  τους εναγκαλιζόμεθα συνεχώς και μετ’ εγκαρδιότητος!! Τους παρακαλούμεν δε να συγκατανεύουν σε ορισμένα Νομοθετήματα και να μη είναι αντιδραστικοί, γιατί ο Λαός θα αφανισθεί οικονομικώς πλήρως αλλά και η Ελλάδα θα αποστεωθεί, εκείνοι δε δεν θα έχουν του λοιπού πολιτικόν μέλλον, αν επιβληθούν νέα βαρύτατα φορολογικά ή λοιπά μέτρα!!