Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑΙΟΥΣ-ΕΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Στον πλανήτη γη, το νερό της υδρόσφαιρας έχει πολλαπλές χρήσεις στην ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, γεωργία, ψυχαγωγία.Η δική μου γενιά στο χωριό Βαλύρα και στη γύρω περιοχή μέχρι και την Καλαμάτα και Μεσσήνη,  βίωσε τη θάλασσα το ποτάμι, αυλάκι, νερόμυλο,ρύζια, μπάνιο ψάρεμα, γεφύρι και αντί  να τα διασώσουμε και συντηρήσουμε, αδιαφορήσαμε και  τα καταστρέψαμε, πολιτισμό αιώνων.
  Οι δεκάδες καθημερινές αποστολές των παιδικών- εφηβικών δραστηριοτήτων, (που δυστυχώς δεν βιώνουν οι νέοι μας), στο σπίτι, στο σχολείο, στο μπαξέ, στα ζώα, στα κτήματα, στο κυνήγι, στο ψάρεμα, στο αυλάκι,  στη λάντζα,  στο πηγάδι, στο ποτάμι, στην καλαμωτή, στο αγώγι, στις γιορτές, στο γάμο, στα βαφτίσια, στο πανηγύρι,  στα διαπροσωπικά παιχνίδια, στους   αγώνες της καθημερινότητας για επιβίωση, αποτελούν ακόμη αναφορά στην σκέψη μας και στη ζωή μας για έναν απλό λόγο.