Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και με χρηματοδότηση από την "εξωτερική βοήθεια" που δέχτηκε η Ελλάδα,  τέθηκε ως στόχος - όραμα "η αυτάρκεια σε δημητριακά". Τα πιο σημαντικά μέτρα που πάρθηκαν ήταν η αναδιοργάνωση της Γεωπονικής Σχολής ώστε να παράγει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό (γεωπόνοι και άλλοι γεωτεχνικοί) και δημιουργία ενός πυκνού δικτύου παροχής τεχνικής στήριξης στους γεωργούς που κάλυψε ολόκληρη τη χώρα, τις γνωστές σε όλους μας "Γεωργικές Εφαρμογές".