Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Κορωναιός και πανδημία
Υγεία και οικονομία
Κυριαρχεί σ’ όλη τη γή
Η κρίση  είναι  ζοφερή.

Ήτανε Δεκέμβρης μήνας
Το δυο μηδέν δέκα εννιά
Που τα εσκίαζε η φοβέρα
και τα πλάκωνε η σκλαβιά.