Τρίτη 10 Αυγούστου 2021

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΓΚΟΣ Τηλεφωνικόν Κέντρον, Συγκολλήσεις Ψυγείων , Φωτογραφείον, Παντοπωλείον

 Αφιερωμένο στα δημιουργικά μυαλά της Βαλύρας

       Δεν ήταν περισσότερο από πενήντα τετραγωνικά μέτρα το    “πολυκατάστημα”   του ανεπανάληπτου και άκρως ευρηματικού κυρ  Μήτσου ,στη βόρεια πλευρά της πλατείας της Βαλύρας,, ο οποίος αν και κούτσαινε ελαφρώς ,  οι οικονομικές του απολαβές ήταν ανθηρές, παρέχοντας άκρως σημαντικές υπηρεσίες στη μικρή, αλλά απαιτητική κοινωνία του χωριού, από το 1960 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

      Ο Μήτσος ,από νεαρή ηλικία   ήταν πολυμήχανος  ,άκρως  δημιουργικός,  και είχε ένα όραμα. Πώς να παρέχει  πολύτιμες υπηρεσίες , άνευ ανταγωνισμού, στους κατοίκους του χωριού ,οι οποίες θα τον βοηθήσουν να συσσωρεύσει πλούτο και να αποκτήσει σιγουριά ,ώστε να μην τον ενοχλεί η   αναπηρία του ,που τον καθιστούσε δυσλειτουργικό και δεν μπορούσε να εργαστεί αποτελεσματικά,  καλλιεργώντας τη γη του πατέρα του.