Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΜΑ


ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΜΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1812, ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σαν σήμερα, στις 7 Μαΐου 1825, το Εκτελεστικό Σώμα προτείνει την προαγωγή Μεσσηνίων αγωνιστών. 
Το έγγραφο απευθύνεται στο Βουλευτικό Σώμα και έχει ως εξής: «Αρ. 7218. Προς το Σεβ Βουλευτικόν. 
Το Υπουργείον των Πολεμικών κατ΄ αίτησιν της επαρχίας Ανδρούσης προτείνει να προβιβασθώσιν οι:
 Ηλίας Κορμάς, εις τον βαθμόν της αντιστρατηγίας, ο Αναγνώστης Δραϊνάς και Μάρκος Αλεβιζόπουλος εις τον της χιλιαρχίας, ο Γιαννάκης Φωτεινόπουλος
εις τον της ταξιαρχίας, οι: Παναγ. Γεωργακόπουλος, Γεώργιος Κορμάς, Πουλής Φίλος, Θεοδωρής Μαργέλης, Γιάννης Καλοφωλιάς, Αναγνώστης Οικονομόπουλος, Ιωάννης Λυκούρας, Αντώνιος Παραπουγγιώτης, 
εις το βαθμόν της εκατονταρχίας, ο Θεοδωρής Κολοντόπουλος εις τον της πεντηκονταρχίας. 
Το Εκτελεστικόν επιστηριζόμενον εις τας απ΄ αρχής του ιερού τούτου αγώνος εκδουλεύσεις των, ενέκρινε το αίτημά της, καθυποβάλλει δε εις την επίκρισιν του Σεβαστού τούτου Σώματος. Εν Ναυπλίω 7 Μαΐου 1825»
Ο Βουφραδιώτης