Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

ΑΚΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΥΛΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Το άθροισμα των ψηφίων ενός διψήφιου αριθμού είναι 6. Αν  αντιστραφούν τα ψηφία του, προκύπτει αριθμός μεγαλύτερος κατά 36 του αρχικού αριθμού. Ποιος ο αρχικός διψήφιος αριθμός;
1.Αλγεβρική λύση