Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΦΑΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΩΝ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥΣ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η ανάρτηση αυτή αφιερώνεται στους οπλαρχηγούς Παναγιώτη Κεφάλα και Αναστασόπουλου Αλέξη, των Βαλυραίων στρατιωτών, που με το αίμα τους πότισαν τον σπόρο της λευτεριάς.

Θα πρέπει να γραφούν όλα τα ονόματα των Βαλυραίων στρατιωτών σε μια μαρμάρινη πλάκα και να τοποθετηθεί δίπλα στους νεκρούς των Βαλκανικών πολέμων, του Μετώπου της Μικράς Ασίας , και του έπους του '40

Έχουμε τα πρωτότυπα από τα ΓΑΚ ΦΆΚΕΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΊΩΝ  Φ 32, 43,47, 49, 52, 144, 220, 258 ΚΑΙ 283 τα οποία είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε ανδιαφερομένου, και αποστέλλονται αφιλοκερδώς τημώντας και μνημονεύοντας τουσ προγόνους μας ήρωες αγωνιστές,..

Σύντομα θα ενσωματωθούν τα 3 ιστορικά γεγονότα της ιστορίας της Βαλύρας 1821, 1922 και 1940-εμφύλιος σε ενιαίο τόμο και θα διατίθεται δωρεάν από το διαδίκτυο,'εχοντας πήρη εικόνα για π΄ροσωπα ,γεγονότα και καταστάσεις, συνδέοντας και το όνομα Βαλύρα πως προήλθε απο το Θάμυρι-Μούσες-Μυστήρια Ανδανίας και τα 2 ποτάμια και η πόλη Βαλύρα στο μικρό κρατίδιο Ανδόρα μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας και την αρχαιοελληνική Γραμματεία που αναφέρεται στον Ομηρο , Απολλόδωρο, Πλάτωνα, και Παυσανία.