Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ 1922. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εκτός από τον Ιωνά Κεφάλα και ο αδελφός του Νικόλαος έχει γράψει ποιήματα τα οποία θα δημοσιεύσουμε σε 5 διαφορετικές αναρτήσεις οι οποίες είναι συνολικά 17 σελίδες. Τις σκανάραμε για να φανεί η γραφή του από το πρωτότυπο και να θαυμάσουν οι αναγνώστες το δείγμα γραφής του. Από τον τίτλο του ποιήματος τριών σελίδων  διαπιστώνεται ότι τον αγρότη τον εκμεταλλεύονταν οι μεσάζοντες,και είναι αδικημένος από πολλές πλευρές, όπως και με το σταφιδικό στη Μεσσηνία το 1935,  23 χρόνια αργότερα που μεταξύ των δολοφονηθέντων ήταν και ο Θόδωρος Κορμάς ,από την Αρσινόη Μεσσηνίας. Τώρα με την φορολόγηση των αγροτών η πρωτογενής αγροτική παραγωγή θα περιοριστεί σε επικίνδυνο βαθμό και οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων ,από ξένες χώρες θα αυξάνονται ,οπότε το εμπορικό ισοζύγια θα μεγαλώνει.
, με το τρίτο μνημόνιο.Πόσο επίκαιρο είναι το ποίημα του Νικόλαου  Δημητρίου Κεφάλα. Ο Νικόλαος Κεφάλας είχε παντρευτεί τη Μαρία Γεωργακοπούλου από Βαλύρα.