Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011

Εκλογικός κατάλογος Βαλυραίων 1865 και 1873

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ. 2724071016

ΒΑΛΥΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 1865 ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΥΣ 1873)
Σε τρεις συνέχειες θα αναρτηθούν τα ονόματα των εκλογικών καταλόγων του δημοτικού διαμερίσματος Βαλύρας, του τότε προϋπάρχοντος δήμου Οιχαλίας, 1840-1912, και αργότερα θα αναρτηθούν τα ονοματεπώνυμα   άλλων ετών. Τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων  Βαλυραίων είναι τα έτη 1847, 1865, 1873. Οι δύο πρώτοι κατάλογοι έχουν πρώτα το επίθετο και ακολουθεί το όνομα, ενώ ο τρίτος έχει πρώτα το όνομα και μετά ακολουθεί το επίθετο. Από τους καταλόγους αυτούς, μπορούν να μελετηθούν τα γενεαλογικά δέντρα του κάθε επώνυμου, ποιες οικογένειες συνεχίζουν να υπάρχουν, και σε ποιες οικογένειες το επώνυμο έχει εξαφανιστεί.
Τα ονοματεπώνυμα από τα δημοτικά διαμερίσματα Βαλύρα, Μελιγαλά και Στενύκλαρο είναι γραμμένα και στο πόνημα του ιερέα, από το Στενύκλαρο, Αριστομένη Μαρμαρά, που κυκλοφόρησε το 2010.
Για όποιον ενδιαφέρεται να βρει τους εκλογικούς καταλόγους του χωριού του, η του δήμου του, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση WWW.gak.gr εμφανίζονται διάφορα αρχεία. Στο αρχείο: Εκλογικά αρχείου βουλής των Ελλήνων 1844-1893 και με τη χρήση του αρχειομνήμονα επιλέγει το δήμο που τον ενδιαφέρει και το έτος.
Mπορεί επίσης και στα τηλέφωνα 210-6782200 και 210-6782208 να ενημερωθεί από τα κεντρικά ΓΑΚ, που έχουν έδρα  το Ψυχικό στην Αθήνα και να εξυπηρετηθεί για να πάρει τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.To παρακάτω ενημερωτικό  κείμενο είναι των ΓΑΚ στην ιστοσελίδα του.


Εκλογικός κατάλογος Βαλυραίων 1865
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΛΙΚΙΑ
  1. Αγγελόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 32
  2. Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 23
  3. Ανταλόπουλος Δημήτριος του Ανταλόπουλου 28
  4. Βασιλόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 25
  5. Βασιλόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου 45
  6. Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου 22
  7. Βασιλόπουλος Στυλιανός του Δημητρίου 22
  8. Βίγκος Πανάγος του Αντωνίου 48
  9. Γαλάνης Γεώργιος του Γαλάνη 40