Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

ΜΝΑ-ΟΒΟΛΟΣ-ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩ 2001.TΡΙΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ιστορία,Μουσεία και Δραχμή

        Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι τα πρώτα χρήματα κατασκευάστηκαν
Στη Λυδία της Μικράς Ασίας τον 7ο π.Χ. αιώνα και μετά
 από μερικές δεκαετίες στην Αίγινα. Το αργυρό νόμισμα οι Έλληνες το έλεγαν "δραχμή" και σήμαινε "δέσμη". Πριν
 από τα νομίσματα είχαν τους οβολούς. Έξι οβολοί αποτελούσαν μία δραχμή. Ήταν ταυτόχρονα και μονάδα ζυγίσματος.
        Το νομισματικό μουσείο στην Αθήνα στεγάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου φυλάσσονται αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά και νεότερα νομίσματα, εκτεθειμένα σε τρεις αίθουσες. Η ιονική τράπεζα ίδρυσε μουσείο χαρτονομισμάτων που η οργάνωσή του έγινε το 1981.Στεγάζεται στο κτίριο που λειτούργησε η τράπεζα το 1839. την ιδέα αυτή εμπνεύστηκε και πραγματοποίησε ο κύριος Θανάσης Ταρασουλέας, ειδικός μελετητής χαρτονομισμάτων.