Τρίτη 5 Αυγούστου 2014

Το κιστερκιανό μοναστήρι της «Παναγιάς της Ίσοβας». Του Μιλτιάδη Τσαπόγα


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΗΛΕΙΑ
Το κιστερκιανό μοναστήρι της «Παναγιάς της Ίσοβας» και ο φραγκοβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου παρά το χωριό της Τρυπητής Ηλείας, μες από ένα απόσπασμα από το επερχόμενο έργο του περιηγητή των μεσαιωνικών Μιλτιάδη Τσαπόγα με θέμα τη Μεσαιωνική Πελοπόννησο (Το έργο πρόκειται να κυκλοφορήσει εντός του φθινοπώρου του 2014).