Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΕ-ΑΣΟ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 

Υπάρχουν το στατιστικό βιβλίο της αγροτικής τράπεζας της Ελλάδος και  και του αυτόνομου σταφιδικού οργανισμού που μας δείχνουν το μεν πρώτο τα στατιστικά τωνχωριών τηςΜεσσηνίας, ,και του ΑΣΟτις περιοχές της Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων, που παρήγαγαν την κορινθιακή σταφίδα.

Δυστυχώς οι εκλεγμένες τοπικές ηγεσίες ηγεσίες δεν έχουν μελετήσει αυτά τα βιβλία, και πολλοί ούτε καν τα γνωρίζουν, και ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης σε ένα βίντεο, επεσήμανε την αδιαφορία των εκλεγμένων  για την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της ΑρχαίαςΜεσσήνης, υποδομές, πάρκιν αυτοκινήτων και σημάνσεις ,από τον κεντρικό οδικό άξονα, που γράφουν Αρχαία Μεσσήν ή Αρχαία Ιθώμη με διαφορετικά χιλιόμετρα