Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΞΑΜΗΝO MNHMOΣΥΝΟ 5 ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ. ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 3-3 .ΕΤΩΝ 90 ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ 5-3, ΕΤΩΝ 89 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΠΟΤΗ 6-3, ΕΤΩΝ 87 ΧΡΙΣΤΟ ΒΙΓΚΟ 18-3 ΕΤΩΝ 63 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ ΚΟΝΙΑΡΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ  Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
Φέτος στη Βαλύρα και Λάμπαινα ο χάρος  πήρε πολλούς μαζί του.Από την αρχή της χρονιάς είχαμε 27 θανάτους και τo Mάρτη μήνα  είχαμε 5 θανάτους.
ΦΩΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 3-3, ΕΤΩΝ 90
ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ 5-3, ΕΤΩΝ 89
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΠΟΤΗ 6-3, ΕΤΩΝ 87
ΧΡΙΣΤΟ ΒΙΓΚΟ 18-3  ΕΤΩΝ 63 ΚΑΙ
ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ ΚΟΝΙΑΡΗ, 29-3,ΕΤΩΝ 81

Για το Φώτη Ηλιόπουλο  συχωριανός μας μετανάστης ,που διαμένει στην Αυστραλία , έγραψε  και έστειλε στην οικογένειά του  ένα συγκινητικό ποίημα για τον φίλο του Φώτη, το οποίο και δημοσιοποιούμε.