Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ (ΒΑΛΥΡΑ) .ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ -Ε.ΣΚΙΑΔΑΣ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ ΑΝΔΡΟΥΣΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 2021

1.       ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΚΡΙΜΑΝΗ

ΤΕΡΙΤΟΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑ 69 ΧΩΡΙΑ 3 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ  55 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 234 ΚΑΤΟΙΚΟΙ  97 ΑΡΡΕΝΑ 137 ΘΗΛΕΑ

11 ΧΩΡΙΑ 335 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 1592 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ 100 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 

Επαρχία Μικρομάνης

Η επαρχία αυτή δεν έχει σαφώς καθορισμένα όρια. Τα χωριά της είναι διάσπαρτα στο μέσο των χωριών της περιοχής των Εμπλάκικων (Emblakika)  : Είναι μια υποδιαίρεση της κάτω κοιλάδας του Παμίσου.

Ο πληθυσμός αποτελείται από 335 οικογένειες,  συνολικά 1592 κάτοικοι. Όλοι οι πληθυσμοί αυτής της επαρχίας λείπουν από τον κατάλογο του Προέδρου. Κάποιοι καταγράφηκαν επι τόπου από τους κ.κ Λοχαγούς Detroyat και Escanyé, που είχαν χρεωθεί την τοπογραφική αναγνώριση της δεξιάς όχθης του ποταμού Παμίσου. Οι αριθμοί των πληθυσμών που ακολουθούνται από ερωτηματικό είναι κατά προσέγγιση.

                        Οικογένειες  Άτομα

Μικρομάνη            90                 -

Καλάμι                   15                -

Καμάρι                   25                -

Αίζαγα                    18                -

Τζεφερεμίνι          100                -

Κωνσταντίνος(οι)  30?               -

Σανδάνη                 15?               -

Σπανοχώρι             15?               -

Κερασταρι             15?               -

Μοναστηράκι           -                 -

Φίλια                      12                 -

Σύνολο                 335           1592     

 Μετάφραση από τα γαλλικά : Μιχάλης Γεωργίου Λιοντήρης, οφθαλμίατρος