Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

3.ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 1834. ΤΑ 9 (3, 11, 15,19,20, 28, 33, 41, 42 )ΦΕΚ ΤΟΥ 183 4 ΑΠΟ ΤΑ 42

  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 ΤΑ 9 ΑΠΟ ΤΑ 42 ΦΕΚ ΤΟΥ 1834 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Από τα 42     ΦΕΚ  του  1834 τα 9  έχουν άμεση σχέση με δυσάρεστα γεγονότα που  αποδυκνείουν γιατί η μεσσηνιακή επανάσταση ήταν κοινωνική ,οικονομική, και πολιτική . Δημοσιοποιούμε το ΦΕΚ 28 με βάσει του οποίου καταδικάστηκαν οι πρωταγωνιστές της μεσσηνιακής επανάστασης. Το ΦΕΚ αυτό περιέχει 2 διατάγματα. Το ένα χαρακτηρίζει  τη Μεσσηνιακή Επανάσταση  εκραγείσες ταραχές και το άλλο έχει τη σύσταση για στρατιωτική δίκη στους νομούς Αιτωλίας και Ακαρνανίας.Τα υπολοιπα ΦΕΚ έχουμε μόνο την πρώτη σελίδα και το πληροφοριακό υλικό από τα διάφορα βιβλία που κυκλοφορούν και έχω συγκεντρώσει αποκλειστικά για τη Μεσσηνία

Τα 9 από τα 42 ΦΕΚ είναι τα παρακάτω:

ΦΕΚ 3. ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΦΕΚ 11. ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 15, 41, 42.  ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΟΝΩΝ ΛΟΥΚΟΥΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

ΦΕΚ 19..ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΦΕΚ 20 .ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

ΦΕΚ 28. 1.ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΝ ΕΚΡΑΓΕΙΣΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ.

2.ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

ΦΕΚ 33.. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΟΚΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821